Privatësia juaj është shumë e rëndësishme për ne. Prandaj ne kemi zhvilluar këtë politikë që ju të kuptoni se si ne mbledhim dhe përdorim, komunikojmë dhe zbulojmë të dhënat tuaja personale.

Ne do t’i mbledhim dhe përdorim të dhënat tuaja personale vetëm për qëllime të ofrimit sa më të mirë të shërbimeve tona. Të dhënat tuaja personale nuk do të bëhen publike asnjëherë dhe mund të ndahen me bashkëpunëtorët tanë vetëm kur është në pyetje përmirësimi i shërbimeve tona.

Në rastin tonë bashkëpunëtorë do të jenë vetëm postat, të cilat do të përdoren për dërgimin e librave të botuara nga Grupi KOHA.

Ne do të mbrojmë të dhënat personale me masa mbrojtëse të sigurisë së arsyeshme kibernetike kundër humbjes apo vjedhjes, si dhe qasjes të paautorizuar, zbulimit, kopjimit, përdorimit apo modifikimit.

Kontakti

Ndihmë në çdo kohë

Platforma ju mundëson komunikimin në kohë reale me stafin e dedikuar që i përgjigjet nevojave tuaja rreth të gjitha çështjeve që kanë të bëjnë me platformën. Shkruani në [email protected], apo telefononi në 038 249 105