Botimet Online

KOHA Online ua ofron mundësinë e blerjes së versioneve elektronike të veprave që janë botuar nga shtëpia botuese “Botimet KOHA”,
me çmim më të ulët sesa të librave të shtypur.

Ndërsa për adhuruesit e bibliotekave klasike, librat e “Botimet KOHA” mund të porositen edhe me postë.