Privatësia

Privacy Policy

Privatësia juaj është shumë e rëndësishme për ne. Prandaj ne kemi zhvilluar këtë politikë që ju të kuptoni se si ne mbledhim dhe përdorim, komunikojmë dhe zbulojmë të dhënat personale. Në vijimë Politika jonë mbi Privatësinë.

Ne do mbledhim dhe përdorim të dhënat tuaja personale vetëm për qëllime të ofrimit sa më të mirë të shërbimeve tona

Të dhënat tuaja personale nuk do të bëhen publike dhe vetëm të dhëna relevante do të ndahen me bashkëpunëtorët tanë. Në rastin tonë bashkëpunëtorë do të jenë vetem postat të cilat do të përdoren për dërgimin e librave të botuara nga GRUPI KOHA

Ne do të mbrojmë të dhënat personale me masa mbrojtëse të sigurisë së arsyeshme kundër humbjes apo vjedhjes, si dhe qasjes të paautorizuar, zbulimit, kopjimit, përdorimit ose modifikimit.